28594_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28594
Stor prisnedgang for alle boligtyper
statistikk
2009-01-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor prisnedgang for alle boligtyper

Boligprisene sank i gjennomsnitt med 6,2 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor, og fra toppnivået i 2. kvartal 2008 er nedgangen 10,4 prosent. Fra 4. kvartal 2007 er nedgangen 7,5 prosent.

Småhus hadde størst prisnedgang fra 3. til 4. kvartal 2008 med 7,2 prosent, mens prisene på blokkleiligheter og eneboliger sank med henholdsvis 6,6 og 5,7 prosent.

Det var størst prisnedgang i Akershus utenom Bærum, med 8,9 prosent, der prisene på eneboliger og småhus gikk ned med henholdsvis 9,6 og 8,2 prosent fra 3. til 4. kvartal 2008.

Prisene på borettslagsleiligheter og selveierboliger sank i gjennomsnitt med 6,9 og 6,1 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2008. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2008. 1. kvartal 1992=100

Nordisk sammenligning

Fra 1. kvartal 1992 til 1. kvartal 2008 steg prisene på eneboliger i Norge med 216 prosent. På disse 16 årene er tilsvarende økning i Danmark og Sverige henholdsvis 225 og 136 prosent. Fra 1. til 2. kvartal i 2008 sank prisene i Danmark, mens økningen fortsatte i Norge og Sverige. Prisene i Sverige fortsatte også å stige fra 2. til 3. kvartal, mens de norske eneboligene da ble 6 prosent billigere.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Til sammen er 10 522 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2008.

Tabeller: