28596_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28596
Prisnedgang for alle boligtyper
statistikk
2008-10-17T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisnedgang for alle boligtyper

Eneboliger hadde størst prisnedgang fra 2. til 3. kvartal i år, med 5,8 prosent. Prisene på småhus og blokkleiligheter sank med henholdsvis 3,4 og 1,6 prosent.

Totalt sank boligprisene i gjennomsnitt med 4,5 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, og er nå 2,4 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Blokkleiligheter hadde den sterkeste prisnedgangen siden 3. kvartal i fjor, med 5,4 prosent. For småhus og eneboliger sank prisene med henholdsvis 2,9 og 1,2 prosent i samme periode.

Boligprisindeks for eneboliger i Norge, Sverige og Danmark. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2008. 1. kvartal 1992=100

Boligprisindeksen etter boligtype. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2008. 1. kvartal 1992=100

Prisene synker mest i storbyene

I Oslo og Bærum gikk prisene ned med 4,3 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år, mens prisene i storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim i gjennomsnitt sank med 6,3 prosent i samme periode. I Akershus utenom Bærum og i landet for øvrig gikk de totale gjennomsnittsprisene ned med 0,8 prosent.

Nordisk sammenligning

For å sammenligne prisutviklingen på eneboliger i de nordiske landene, må vi tilbake til 1. kvartal 2008. Eneboliger i Sverige kostet da 9 prosent mer enn de gjorde samme kvartal i 2007, mens eneboligprisene i Norge hadde steget med 5,1 prosent. I Danmark sank imidlertid prisene på eneboliger med 1,9 prosent denne perioden.

Fra bunnivået i 1992/93 til 1. kvartal 2008 økte eneboligprisene i Danmark og Norge med over 200 prosent, mens prisene i Sverige steg med 136 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Til sammen er 14 542 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2008.

Tabeller: