28598_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28598
Dyrere eneboliger, billigere leiligheter
statistikk
2008-07-18T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dyrere eneboliger, billigere leiligheter

Småhus koster i gjennomsnitt det samme i 2. kvartal 2008 som for et år siden, mens eneboliger er 2,6 prosent dyrere og blokkleiligheter er 4,4 prosent billigere.

Boligprisindeksen etter boligtype. 1. kvartal 1992-2. kvartal 2008. 1. kvartal 1992 = 100

Totalt sett økte boligprisene i gjennomsnitt med 0,6 prosent fra 2. kvartal i 2007 til 2. kvartal 2008. I Oslo og Bærum falt boligprisene med 3,8 prosent i denne perioden, og i Bergen, Trondheim og Stavanger var nedgangen i gjennomsnitt 1,2 prosent. I samme periode økte boligprisene i Akershus og resten av landet med henholdsvis 3,1 og 2,4 prosent. Prisutviklingen i storbyene påvirkes av at prisene på blokkleiligheter synker med 5,8 prosent i Oslo og Bærum, og med 4,1 prosent i de andre storbyene.

Prisene på borettslagsboliger sank i gjennomsnitt med 2,4 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år, mens selveierboliger hadde en økning på 1,2 prosent.

Prisnedgang for småhus i 2. kvartal

Småhus hadde en prisnedgang på 0,1 prosent i fra 1. til 2. kvartal i år, mens eneboliger og blokkleiligheter steg med henholdsvis 1,8 og 0,3 prosent. I gjennomsnitt steg boligprisene med 1,1 prosent fra 1. til 2. kvartal 2008.

Nordisk sammenligning

For å sammenligne prisutviklingen på eneboliger i de nordiske landene, må vi tilbake til 4. kvartal 2007. Eneboliger i Sverige kostet da 11,3 prosent mer enn de gjorde samme kvartal 2006, mens eneboligprisene i Danmark hadde steget med 0,3 prosent. I Norge steg prisene på eneboliger med 8,7 prosent denne perioden.

Nye arealbetegnelser

Fra 1. januar 2008 trådte det i kraft nye retningslinjer for markedsføring av boligers areal. Dette innebærer blant annet at boligareal (BOA) som begrep utgår helt og erstattes av areal av primærrommene (P-ROM). Primærrom er for eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse.

I en overgangsperiode på 6 måneder kan man fremdeles bruke BOA, men etter 1. juli 2008 skal all markedsføring av boligers areal følge de nye retningslinjene. 93 prosent av omsetningene som inngår i indeksen 2. kvartal 2008 brukte P-ROM, mens BOA ble brukt i 7 prosent av omsetningene.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Til sammen er 21 154 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 2. kvartal 2008.

Tabeller: