28600_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28600
Billigere blokkleiligheter
statistikk
2008-04-23T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Billigere blokkleiligheter

Prisene på blokkleiligheter sank i gjennomsnitt med 4,2 prosent fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. I samme periode steg prisene på eneboliger og småhus med 5,1 og 4,0 prosent.

Boligprisindeksen etter boligtype. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2008. 1. kvartal 1992=100

Mens boligprisene totalt sett steg med 2,9 prosent fra 1. kvartal i fjor til samme kvartal i år, har blokkleiligheter i gjennomsnitt blitt 4,2 prosent billigere. Kraftigst prisfall hadde blokkleiligheter i Oslo og Bærum og i storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim, med en nedgang på 5,5 prosent. Prisene på borettslagsleiligheter sank i gjennomsnitt med 3,6 prosent, mens selveierleiligheter hadde en prisnedgang på 5,0 prosent.

Blokkleiligheter er også den eneste boligtypen som har hatt prisnedgang siste kvartal. Størst prisnedgang hadde Oslo og Bærum der prisene sank med 1,7 prosent.

Dyrere eneboliger og småhus

Prisene på eneboliger og småhus steg med henholdsvis 5,1 og 4,0 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Høyest prisvekst har det vært utenfor storbyene og Akershus, hvor prisene på småhus og eneboliger nå er henholdsvis 6,7 og 6,3 prosent høyere enn i 1. kvartal i fjor.

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år har prisene på eneboliger og småhus i gjennomsnitt steget med 3,3 og 2,1 prosent for landet sett under ett.

Nye arealbetegnelser

Fra 1. januar 2008 trådte det i kraft nye retningslinjer for markedsføring av boligers areal. Dette innebærer blant annet at boligareal (BOA) som begrep utgår helt og erstattes av areal av primærrommene (P-ROM). Primærrom er for eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse.

I en overgangsperiode på seks måneder kan man fremdeles bruke BOA, men etter 1. juli 2008 skal all markedsføring av boligers areal følge de nye retningslinjene. I første kvartal 2008 ble P-ROM brukt i 44 prosent av omsetningene mens BOA fremdeles ble brukt i 56 prosent av omsetningene. (Rettet 17. juli 2008)

Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser og fullstendige tidsserier finnes i Statistikkbanken .

Til sammen er 15 570 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 1. kvartal 2008.

Tabeller: