28602_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28602
Prisene på blokkleiligheter går mest ned
statistikk
2008-01-21T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisene på blokkleiligheter går mest ned

Prisene på blokkleiligheter sank med 3,0 prosent fra 3. til 4. kvartal 2007. Småhus hadde en prisnedgang på 1,5 prosent, mens prisene på eneboliger sank med 0,2 prosent.

Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2007. 1. kvartal 1992=100

Totalt gikk boligprisene i gjennomsnitt ned med 1,0 prosent fra 3. til 4. kvartal 2007, og er nå 7,3 prosent høyere enn i 4. kvartal 2006.

I tillegg til å ha størst prisnedgang i kvartalet har blokkleiligheter også hatt den svakeste veksten fra 4. kvartal i 2006 til 4. kvartal 2007, med kun 2,0 prosent. Småhus og eneboliger hadde en prisøkning på henholdsvis 8,3 og 8,7 i samme periode.

Størst nedgang i Oslo og Bærum

Det lages prisindekser for fire ulike soner, og i 4. kvartal 2007 har gjennomsnittsprisen for boliger sunket i alle sonene. I Oslo og Bærum var nedgangen størst med 2,7 prosent, mens storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim hadde en nedgang på 1,5 prosent. Det var for øvrig prisnedgang for alle boligtyper i samtlige soner, med unntak av eneboliger i sonen ”resten av landet” som var uforandret.

Prisene på borettslagsboliger har hatt en gjennomsnittlig nedgang på 2,0 prosent fra 3. til 4. kvartal 2007. Tilsvarende prisnedgang for selveierboliger var 0,8 prosent. Prisene på borettslagsboliger og selveierboliger er henholdsvis 4,3 og 7,9 prosent høyere i 4. kvartal 2007 sammenlignet med samme kvartal i 2006.

Sesongjustering

Statistisk sentralbyrå har inntil videre valgt ikke å publisere sesongjusterte tall for boligprisindeksen. De kvartalsvise seriene viser seg nå ikke å være godt egnet for sesongjustering.

Kvadratmeterpriser i Statistikkbanken

I Statistikkbanken finnes gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for selveier- og borettslagsboliger. For selveierboliger finnes årlige kvadratmeterpriser for alle kommuner, i tillegg til kvartalsvise kvadratmeterpriser for fylker og for kommuner med 20 000 innbyggere eller mer. Kvadratmeterprisene for borettslagsboliger blir kun presentert for fylker. Tall for kommuner eller fylker med færre enn ti omsetninger offentliggjøres ikke. Velg ”Flere tall i Statistikkbanken” i venstre marg for å få tilgang til tallene.

Til sammen er 16 419 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2007.

Tabeller: