28604_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28604
Boligprisene ned siste kvartal
statistikk
2007-10-18T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene ned siste kvartal

Prisene på boliger sank i gjennomsnitt med 1,5 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, og er nå 11,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor. Fra 2. til 3. kvartal i år var fallet i priser størst for eneboliger.

Boligprisindeksen. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2007

Korrigert for normale sesongvariasjoner steg boligprisene for hele landet med 1,8 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. I Oslo og Bærum sank imidlertid de sesongjusterte boligprisene med 0,5 prosent. De faktiske boligprisene sank med 1,5 prosent, noe som betyr at både den faktiske prisutviklingen og den underliggende pristrenden var negativ i Oslo og Bærum denne perioden.

Prisene på eneboliger faller mest

Prisene på eneboliger gikk ned med 2,2 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, mens prisene på både småhus og blokkleiligheter sank med 0,5 prosent.

Det siste året har prisene på småhus steget mest, og er nå 13,3 prosent høyere sammenlignet med 3. kvartal i fjor. For eneboliger og blokkleiligheter er den tilsvarende prisøkningen på henholdsvis 11,8 og 8,3 prosent i samme periode.

Nedgang i hele landet

I 3. kvartal i år var prisnedgangen på mellom 0,3 og 2,0 prosent i de ulike sonene for alle boliger sett under ett. Minst nedgang var det i Akershus utenom Bærum. Dette skyldes en økning i boligprisene på 0,2 og 3,3 prosent på henholdsvis småhus og blokkleiligheter. Den største nedgangen hadde eneboliger i Oslo og Bærum med 4,2 prosent.

Prisene på borettslagsboliger har hatt en gjennomsnittlig nedgang på 1,1 prosent fra 2. til 3. kvartal 2007. Tilsvarende prisnedgang for selveierboliger var 1,6 prosent. Det siste året har prisene på borettslagboliger og selveierboliger steget med vel 11 prosent.

Større prisvekst for eneboliger i Norge enn i nabolandene

Fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år har prisene for eneboliger i Norge steget med 15,7 prosent, mens eneboligprisene i Sverige og Danmark har steget med henholdsvis 8,0 og 7,4 prosent i samme periode.

Kvadratmeterpriser for selveierboliger i landets kommuner

I Statistikkbanken finnes årlige gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for alle landets kommuner. Det finnes også kvartalsvise kvadratmeterpriser for alle kommuner med 20 000 innbyggere eller mer. Tall for kommuner med færre enn ti omsetninger offentliggjøres ikke. Velg ”Flere tall i Statistikkbanken” i venstre marg for å få tilgang til tallene.

Til sammen er 15 748 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2007.

Tabeller: