28606_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28606
Boligprisene opp 3,4 prosent siste kvartal
statistikk
2007-08-03T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 3,4 prosent siste kvartal

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg prisene med 2,2 prosent. Det var prisene på eneboliger og småhus som steg mest.

Boligprisindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-2. kvartal 2007

Prisene på eneboliger og småhus steg med henholdsvis 4,3 og 3,9 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, mens blokkleiligheter hadde en mer moderat prisvekst på 0,5 prosent.

Geografiske forskjeller

Stavanger, Bergen og Trondheim hadde den laveste prisveksten siste kvartal. I disse storbyene steg prisene i gjennomsnitt med 1,1 prosent. I Oslo og Bærum og Akershus utenom Bærum steg prisene med henholdsvis 2,0 og 1,9 prosent, mens prisene i landet for øvrig økte med 5,0 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.

14,1 prosent prisvekst siste år - småhus økte mest

Fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007 steg boligprisene i gjennomsnitt med 14,1 prosent. Prisene har økt omtrent like kraftig i alle de geografiske sonene i denne perioden. Det siste året har prisene på småhus steget mest og er nå 16,5 prosent høyere sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Blokkleiligheter og eneboliger har hatt en gjennomsnittlig prisvekst på henholdsvis 14,4 og 13,5 prosent.

Borettslagsboliger hadde en gjennomsnittlig prisvekst på 16,1 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. For selveide boliger var tilsvarende prisvekst på 13,9 prosent

Eneboligprisene øker mest i Norge

Fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006 økte prisene på eneboliger i Norge med 15,4 prosent. Tilsvarende prisvekst i Danmark var 12,3, mens svenske eneboliger steg med 10,5 prosent i samme periode. Siden 1. kvartal 1993, da de norske boligprisene var på et bunnivå, har eneboligprisene her i landet steget med 196,1 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 236,5 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 152,6 prosent.

Kvadratmeterpriser for selveierboliger i landets kommuner

I Statistikkbanken finnes årlige gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for alle landets kommuner. Det finnes også kvartalsvise kvadratmeterpriser for alle kommuner med 20 000 innbyggere eller mer. Tall for kommuner med færre enn ti omsetninger offentliggjøres ikke. Velg ”Flere tall i Statistikkbanken” i venstre marg for å få tilgang til tallene.

Til sammen er 19 309 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 2. kvartal 2007.

Tabeller: