28608_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28608
Boligprisene stiger kraftig
statistikk
2007-04-30T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene stiger kraftig

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 6,4 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg prisene med 3,4 prosent.

Boligprisindeksen. Totalt. Sesongjustert. 1992-1. kvartal 2007

Prisveksten var omtrent like kraftig for alle boligtyper fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Prisene på eneboliger økte med 6,8 prosent, mens småhus og blokkleiligheter hadde en prisvekst på henholdsvis 6,4 og 5,2 prosent. Prisene økte nesten like kraftig i alle de geografiske sonene i denne perioden. I Oslo og Bærum og resten av Akershus, steg prisene med henholdsvis 6,2 og 5,9 prosent. Stavanger, Bergen og Trondheim hadde en prisvekst på 6,3 prosent i samme periode.

Sterkest prisvekst i Akershus siste år

Fra første kvartal 2006 til første kvartal 2007 steg boligprisene i gjennomsnitt med 16,7 prosent. Størst prisvekst hadde Akershus utenom Bærum med 19,4 prosent. Her økte prisene på småhus mest med 21,4 prosent, mens enebolig og blokkleiligheter ble 18,8 og 18,0 prosent dyrere. I Oslo og Bærum økte prisene med 19,2 prosent i samme periode, mens Stavanger, Bergen og Trondheim og landet for øvrig hadde en prisvekst på henholdsvis 18,2 og 14,8 prosent.

Borettslagsboliger hadde en gjennomsnittlig prisvekst på 18,5 prosent fra første kvartal 2006 til første kvartal 2007. For selveide boliger var tilsvarende prisvekst på 16,4 prosent.

Prisene øker mest i Danmark

Fra tredje kvartal 2005 til tredje kvartal 2006 økte prisene på eneboliger i Danmark med 19,2 prosent. Tilsvarende prisvekst i Norge var 13,5 prosent, mens svenske eneboliger steg med 12,0 prosent i samme periode. Siden de norske boligprisene var på et bunnivå i 1993, har eneboligprisene her i landet steget med 188,6 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 238,8 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 150,9 prosent.

Kvadratmeterpriser for selveierboliger i landets kommuner

I Statistikkbanken finnes årlige gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for alle landets kommuner og kvartalsvise kvadratmeterpriser for alle kommuner med 20 000 innbyggere eller mer. Tall for kommuner med færre enn 10 omsetninger offentliggjøres ikke. Velg ”Flere tall i Statistikkbanken” i venstre marg for å få tilgang til tallene.

Til sammen er 14 709 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 1. kvartal 2007.

Tabeller: