28610_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28610
Boligprisene opp 16,7 prosent siste år
statistikk
2007-01-29T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 16,7 prosent siste år

Boligprisene var i 4. kvartal i fjor 16,7 prosent høyere enn i 4. kvartal 2005. Fra 3. til 4. kvartal i 2006 økte boligprisene i gjennomsnitt med 2,8 prosent.

Ser vi bort fra de normale sesongvariasjonene steg boligprisene med 4,1 prosent siste kvartal.

Boligprisindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2006

Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim

I Stavanger, Bergen og Trondheim økte boligprisene i gjennomsnitt med 21,3 prosent fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006, og prisveksten var omtrent like kraftig for alle boligtypene. Prisene på blokkleiligheter og småhus økte her med henholdsvis 21,8 og 21,5 prosent, mens eneboliger ble 20,9 prosent dyrere. I Akershus utenom Bærum økte prisene med 17,7 prosent i samme periode, mens Oslo og Bærum og landet for øvrig hadde en prisvekst på henholdsvis 17,4 og 15,0 prosent.

Prisene på borettslagsboliger økte med 18,8 prosent fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006. Tilsvarende prisvekst for selveierboliger var 16,4 prosent.

Blokkleiligheter økte mest i pris

Det siste året har prisene på blokkleiligheter steget mest, og var i 4. kvartal i fjor 19,7 prosent høyere enn i 4. kvartal 2005. For småhus og eneboliger er den tilsvarende prisøkningen på 18,0 og 15,4 prosent.

Prisene på småhus økte mest i pris fra 3. til 4. kvartal 2006, med 3,1 prosent. Til sammenligning ble blokkleiligheter 3,0 prosent dyrere, mens prisene på eneboliger økte med 2,6 prosent.

Statistikken viser at gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte selveide blokkleiligheter i 4. kvartal i fjor var høyest i Oslo. Her måtte en i gjennomsnitt ut med 38 619 kroner per kvadratmeter. I Bergen og Stavanger var tilsvarende kostnad henholdsvis 35 531 og 31 597 kroner, mens kvadratmeterprisen for de omsatte blokkleilighetene i Trondheim i 4. kvartal 2006 var 30 516 kroner.

Sterkest prisvekst på eneboliger i Danmark

Fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006 økte prisene på eneboliger i Danmark med 23,3 prosent. Tilsvarende prisvekst i Sverige var 13,0 prosent, mens norske eneboliger steg med 11,4 prosent i samme periode. Siden de norske boligprisene var på et bunnivå i 1993, har eneboligprisene her i landet steget med 190,5 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 231,3 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 143,4 prosent.

Kvadratmeterpriser for selveierboliger i landets kommuner

I Statistikkbanken er årlige gjennomsnittlige kvadratmeterpriser i 2006 for landets kommuner gjort tilgjengelige, i tillegg til kvartalsvise kvadratmeterpriser for alle kommuner med 20 000 innbyggere eller mer. Velg "Flere tall i Statistikkbanken" i venstre marg for å få tilgang til tallene. Tall for kommuner med færre enn ti omsetninger offentliggjøres ikke.

Til sammen er 15 368 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2006.

Tabeller: