28612_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28612
Boligprisene opp 14,5 prosent siste år
statistikk
2006-10-26T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 14,5 prosent siste år

Boligprisene er nå 14,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor, og økte i gjennomsnitt med 0,8 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år.

Ser vi bort fra de normale sesongvariasjonene, steg boligprisene med 3,5 prosent siste kvartal.

Boligprisindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2006

Blokkleiligheter økte mest i pris

Det siste året har prisene på blokkleiligheter steget mest, og er nå 17,8 prosent høyere enn i 3. kvartal 2005. For småhus og eneboliger er den tilsvarende prisøkningen på 14,9 og 13,5 prosent. Prisene på blokkleiligheter økte også mest fra 2. kvartal til 3. kvartal i år med 5,1 prosent. Til sammenligning ble småhus 2,4 prosent dyrere, mens prisene på eneboliger gikk ned med 0,7 prosent.

Prisene stiger mest i Stavanger, Bergen og Trondheim

Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år steg prisene i Stavanger, Bergen og Trondheim med 19,0 prosent i gjennomsnitt. Her økte prisene på eneboliger og blokkleiligheter mest med 21,4 og 20,3 prosent, mens småhus ble 15,0 prosent dyrere. I Oslo og Bærum økte prisene med 16,2 prosent i samme periode, mens Akershus utenom Bærum og landet forøvrig hadde en prisvekst på henholdsvis 13,7 og 12,8 prosent.

Prisene på borettslagsboliger økte med 16,2 prosent fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. Tilsvarende prisvekst for selveierboliger var 14,1 prosent.

Sterkest prisvekst på eneboliger i Danmark

Fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 økte prisene på eneboliger i Danmark med 23,6 prosent. Tilsvarende prisvekst i Sverige var 13,5 prosent, mens norske eneboliger steg med 8,1 prosent i samme periode. Siden de norske boligprisene var på et bunnivå i 1993, har eneboligprisene her i landet steget med 173,3 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 214,0 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 136,0 prosent.

Til sammen er 15 973 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2006.

Tabeller: