28616_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28616
Boligprisene kraftig opp
statistikk
2006-04-27T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene kraftig opp

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 6,4 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg prisene med 2,8 prosent.

Prisveksten var omtrent like kraftig for alle boligtyper fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Prisene på eneboliger økte med 6,5 prosent, mens småhus og blokkleiligheter hadde en prisvekst på henholdsvis 6,1 og 6,4 prosent. Geografisk hadde Stavanger, Bergen og Trondheim sterkest vekst i boligprisene siste kvartal. Her økte prisene i gjennomsnitt med 9,1 prosent. Oslo og Bærum hadde til sammenligning en prisvekst på 4,7 prosent i samme periode.

Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim

Fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 steg boligprisene i gjennomsnitt med 9,3 prosent. Størst prisvekst hadde storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim med 14,5 prosent. Her økte prisene på eneboliger mest med 17,1 prosent, mens småhus og blokkleiligheter ble 12,6 og 11,9 prosent dyrere. I Oslo og Bærum økte prisene med 9,2 prosent i samme periode, mens Akershus utenom Bærum og landet for øvrig hadde en prisvekst på henholdsvis 7,1 og 8,6 prosent.

Borettslagsboliger hadde en gjennomsnittlig prisvekst på 11,9 prosent fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. For selveide boliger var tilsvarende prisvekst på 8,9 prosent.

Boligprisindeksen. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2006

Prisene øker mest i Danmark

Fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005 økte prisene på eneboliger i Danmark med 17,7 prosent. Tilsvarende prisvekst i Norge var 7,0 prosent, mens svenske eneboliger steg med 9,5 prosent i samme periode. Siden de norske boligprisene var på et bunnivå i 1993, har eneboligprisene her i landet steget med 154,3 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 181,8 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 124,0 prosent.

Kvadratmeterpriser for selveierboliger i landets kommuner

I Statistikkbanken er nå årlige gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for landets kommuner gjort tilgjengelige. Velg "Flere tall i Statistikkbanken" i venstre marg for å få tilgang til tallene. Vi har også utvidet den kvartalsvise oversikten over kvadratmeterpriser til å omfatte alle kommuner med 20 000 innbyggere eller mer. Tall for kommuner med færre enn ti omsetninger offentliggjøres ikke.

Til sammen er 15 379 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 1. kvartal 2006.

Tabeller: