28618_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28618
Boligprisene litt opp siste kvartal
statistikk
2006-01-23T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene litt opp siste kvartal

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg prisene med 2 prosent. Det betyr at boligprisene økte mer enn det de vanligvis gjør mot slutten av året.

Blokkleiligheter økte mest i pris fra 3. til 4. kvartal i fjor, med 1,4 prosent. For eneboliger og småhus var den tilsvarende prisveksten på henholdsvis 0,9 og 0,4 prosent. De geografiske forskjellene var små, når vi ser alle boliger under ett. Prisene steg mest i Stavanger, Bergen og Trondheim med 1,7 prosent. Oslo med Bærum hadde lavest vekst med 0,3 prosent i samme periode.

Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim det siste året

Fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005 steg boligprisene i gjennomsnitt med 7,8 prosent. Størstedelen av prisveksten kom i 1. kvartal, med 4,9 prosent.

Boligprisindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2005

Størst prisvekst hadde storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim med 10,0 prosent. Her økte prisene på småhus mest med 11,7 prosent, mens eneboliger og blokkleiligheter ble 9,1 og 8,7 prosent dyrere. I Oslo og Bærum økte prisene med 8,3 prosent i samme periode, mens Akershus utenom Bærum og landet for øvrig hadde en prisvekst på 7,2 prosent.

Sterkest prisvekst i Danmark

Fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005 økte prisene på eneboliger i Danmark med 14,3 prosent. Tilsvarende prisvekst i Norge var 9,1 prosent, mens svenske eneboliger steg med 7,7 prosent i samme periode. Siden de norske boligprisene var på et bunnivå i 1993, har eneboligprisene her i landet steget med 160,9 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 166,2 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 115,4 prosent.

Til sammen er 15 216 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2005.

Tabeller: