28557_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28557
Boligprisene litt ned siste kvartal
statistikk
2005-10-21T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene litt ned siste kvartal

Boligprisene gikk i gjennomsnitt ned med 0,9 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år steg imidlertid prisene med 8,0 prosent.

Ser vi bort fra de normale sesongvariasjonene steg boligprisene med 1,7 prosent fra 2. til 3. kvartal i år.

Prisnedgang for eneboliger

Prisene på eneboliger gikk ned med 2,5 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Samtidig steg prisene på småhus og blokkleiligheter med henholdsvis 1,5 og 2,4 prosent i samme periode. Prisfallet på 3,7 prosent for eneboliger i sonen "resten av landet" bidrar sterkt til nedgangen i boligprisene det siste kvartalet.

Det siste året har prisene på småhus steget mest, og er nå 9,9 prosent høyere sammenlignet med 3. kvartal 2004. For eneboliger og blokkleiligheter er den tilsvarende prisøkningen på henholdsvis 7,0 og 9,0 prosent i samme periode.

Boligprisindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2005

Fortsatt sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim

Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år steg prisene i Stavanger, Bergen og Trondheim med 10,0 prosent i gjennomsnitt. Her økte prisene på småhus mest, med 13,2 prosent, mens blokkleiligheter ble 8,7 prosent dyrere. Prisene på eneboliger i Stavanger, Bergen og Trondheim økte med 8,0 prosent det siste året.

Prisene på borettslagsboliger økte med 9,7 prosent fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005. Tilsvarende prisvekst for selveierboliger var 7,7 prosent.

Svenske eneboliger har steget mest siden 2000

Fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal i år økte prisene på eneboliger i Sverige med 46,2 prosent. Tilsvarende prisvekst i Norge var 36,8 prosent, mens danske eneboliger har steget med 36,5 prosent i samme periode. Siden de norske boligprisene var på et bunnivå i 1993, har eneboligprisene her i landet steget med 154,3 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 151,7 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 108,0 prosent.

Til sammen er 16 120 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2005.

Tabeller: