28561_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28561
Boligprisene fortsetter å stige
statistikk
2005-05-03T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene fortsetter å stige

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 4,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Nå er prisene på boliger 7,9 prosent høyere enn i 1. kvartal i fjor.

Ser vi bort fra de normale sesongvariasjonene, steg boligprisene med 1,8 prosent siste kvartal. Dette betyr at prisene økte mer enn de vanligvis gjør fra 4. til 1. kvartal.

Boligprisindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-1. kvartal 2005

Eneboliger økte mest i pris

Prisene på eneboliger steg med 5,8 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Tilsvarende prisvekst for småhus og blokkleiligheter var på henholdsvis 4,1 og 3,0 prosent. Lavest var prisveksten i Oslo og Bærum, med 3,8 prosent. I de øvrige prissonene steg prisene med mellom 4,5 og 5,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim det siste året

Prisene i Stavanger, Bergen og Trondheim steg med 11,8 prosent fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal i år. Prisene på småhus i disse tre kommunene økte mest med 16,0 prosent, mens eneboliger og blokkleiligheter ble 9,2 og 10,4 prosent dyrere. I Oslo og Bærum økte prisene med 9,8 prosent i samme periode. I Akershus utenom Bærum og landet for øvrig steg prisene med henholdsvis 7,1 og 6,5 prosent.

Prisene på borettslagsboliger økte med 10,4 prosent fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. Tilsvarende prisvekst for selveierboliger var 7,5 prosent.

Til sammen er 11 313 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 1. kvartal 2005.

Tabeller: