28563_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28563
Boligprisene opp 1 prosent siste kvartal
statistikk
2005-01-27T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 1 prosent siste kvartal

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 1 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg prisene med 2,2 prosent. Det betyr at boligprisene økte mer enn det de vanligvis gjør mot slutten av året.

Blokkleiligheter økte mest i pris fra 3. til 4. kvartal i fjor, med 2,2 prosent. For småhus og eneboliger er den tilsvarende prisveksten på henholdsvis 1,3 og 0,6 prosent. De geografiske forskjellene i prisutviklingen i 4. kvartal er små når vi ser på alle boliger under ett. Prisene steg mest i Stavanger, Bergen og Trondheim med 1,7 prosent. I Oslo og Bærum og Akershus er prisøkningen i overkant av 1 prosent. Prisveksten i resten av landet er 0,8 prosent i samme periode.

Boligprisindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-4. kvartal 2004

Årsveksten i boligprisene 10,2 prosent

Boligprisindeksen steg med 10,2 prosent fra 2003 til 2004. Det er den høyeste årsveksten siden 2000. Prisene på selveierboliger og borettslagsboliger steg med henholdsvis 10 og 10,1 prosent fra 2003 til 2004. Årsveksten er gjennomsnittet av kvartalsindeksene i 2004 i forhold til tilsvarende gjennomsnitt i 2003.

Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim i 2004

Fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004 steg boligprisene i gjennomsnitt med 10,5 prosent. Størstedelen av prisveksten kom i 1. kvartal, med 7,5 prosent.

Størst prisvekst hadde storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim med 15,1 prosent. Prisene på blokkleiligheter økte mest med 17,1 prosent, mens småhus og eneboliger ble 15,3 og 14,1 prosent dyrere i perioden fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004. I Oslo og Bærum økte prisene med 10,7 prosent i samme periode. I resten av landet og i Akershus utenom Bærum, steg prisene med 9,5 og 9,1 prosent.

Til sammen er 11 843 boligomsetninger benyttet i indeksberegningene for 4. kvartal 2004.

Tabeller: