28565_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28565
Boligprisene opp 11 prosent siste år
statistikk
2004-11-01T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 11 prosent siste år

Boligprisene økte med kun 0,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 2004, men er likevel 10,6 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.

Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg boligprisene med 2,61 prosent fra 2. til 3. kvartal i år.

Boligprisindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 1992-3. kvartal 2004

Fortsatt sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim

Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år steg prisene i Stavanger, Bergen og Trondheim med 16,2 prosent i gjennomsnitt. Her økte prisene på blokkleiligheter mest, med 18,8 prosent, mens eneboliger ble 16,3 prosent dyrere. Prisene på småhus i Stavanger, Bergen og Trondheim økte med 14,5 prosent det siste året. Siden 1. kvartal 2000 har boligprisene i disse byene steget med nesten 50 prosent, mens gjennomsnittlig prisvekst for hele landet har vært på 30 prosent i samme periode. I Oslo og Bærum har boligprisene til sammenligning økt med 26 prosent siden 1. kvartal 2000.

Prisene på blokkleiligheter økte mest siste kvartal

Prisene på blokkleiligheter steg med 2,7 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, mens småhus økte med 1,3 prosent. Prisene på eneboliger gikk til sammenligning ned med 0,6 prosent i samme periode.

Det er også geografiske forskjeller i prisutviklingen det siste kvartalet. I Oslo og Bærum og de tre øvrige storbyene, steg prisene med henholdsvis 2,5 og 2,7 prosent. Akershus utenom Bærum og landet for øvrig hadde til sammenligning en prisnedgang på henholdsvis 0,5 og 1,1 prosent fra 2. til 3. kvartal i år.

Til sammen er det benyttet 12 504 boligomsetninger i indeksberegningene for 3. kvartal 2004.

1  Tall rettet 1.11.2004 kl. 1110.

Tabeller: