28571_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28571
Boligprisene opp 1,1 prosent siste kvartal
statistikk
2004-01-26T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 1,1 prosent siste kvartal

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 1,1 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. Prisene på borettslagsboliger steg med 3,6 prosent, mens prisene på selveierboliger økte med 0,8 prosent siste kvartal.

Prisene økte over hele landet, og den sterkeste prisveksten hadde Stavanger, Bergen og Trondheim. Her steg prisene med 2,7 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. I Oslo og Bærum økte prisene til sammenligning med 1,6 prosent. Akershus utenom Bærum og landet for øvrig hadde en prisvekst på henholdsvis 0,5 og 0,8 prosent i samme periode.

Blokkleiligheter i Oslo og Bærum opp 4,1 prosent

Prisene på blokkleiligheter økte med 3,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2003, og den sterkeste prisveksten på blokkleiligheter hadde Oslo og Bærum, med 4,1 prosent. I resten av Akershus og Stavanger, Bergen og Trondheim, steg prisene på denne type boliger til sammenligning med henholdsvis 1,0 og 3,2 prosent. I resten av landet ble blokkleiligheter i gjennomsnitt 3,5 prosent dyrere fra 3. til 4. kvartal i fjor.

Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim

Fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003 steg boligprisene med 4,1 prosent. Prisene på selveierboliger og borettslagsboliger økte med henholdsvis 3,7 og 6,6 prosent. Det siste året steg prisene i Stavanger, Bergen og Trondheim med 8,2 prosent i gjennomsnitt. Her økte prisene på blokkleiligheter mest, med 9,0 prosent, mens eneboliger ble 8,8 prosent dyrere. Prisene på småhus i Stavanger, Bergen og Trondheim økte med 6,9 prosent det siste året.

Oslo og Bærum hadde en gjennomsnittlig prisvekst på 3,4 prosent det siste året. I Akershus utenom Bærum og landet for øvrig, steg prisene med henholdsvis 2,7 og 3,8 prosent fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003.

Til sammen har vi benyttet 11 711 boligomsetninger i indeksberegningene for 4. kvartal 2003.

Nye produksjonsrutiner

Tidligere hentet SSB inn opplysninger om kjøp og salg av bruktboliger fra Tinglysingsregisteret og boligkjøperne selv. Disse får vi nå fra FINN.no gjennom et samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF). Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) gir oss opplysninger om borettslagsboliger. Med denne metoden blir den nye boligprisindeksen både mer aktuell og vi får flere boligomsetninger å beregne indeksen ut ifra. I tillegg til separate indekser for selveier- og borettslagsboliger, lages en tabell som omfatter begge eierformer. Nye indekstall er beregnet tilbake til 1. kvartal 2002.

Nye vekter

Indeksen ble tidligere vektet med antallet boliger etter boligtype og geografisk sone. Den nye indeksen er vektet med verdien av boligene. Verdiandelene er estimert ved å multiplisere gjennomsnittlig omsetningspris med antall boliger i disse sonene.

Tabeller: