28573_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28573
Små endringer i boligprisene
statistikk
2003-10-29T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i boligprisene

Boligprisene gikk i gjennomsnitt ned med 0,2 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal i år steg prisene med 2,2 prosent.

Prisene på borettslagsboliger steg med 0,7 prosent siste kvartal, mens prisene på selveierboliger gikk ned med 0,4 prosent. I Oslo og Bærum og resten av Akershus, steg prisene med henholdsvis 2,4 og 0,5 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Stavanger, Bergen og Trondheim hadde en prisvekst på 2,0 prosent i samme periode. I landet for øvrig sank prisene med 1,8 prosent fra 2. til 3. kvartal i år.

Blokkleiligheter økte mest i pris

Prisene på blokkleiligheter økte med 3,0 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Prisene på blokkleiligheter steg mest i Oslo og Bærum og Stavanger, Bergen og Trondheim med henholdsvis 3,9 og 3,0 prosent. Prisveksten på blokkleiligheter i Akershus utenom Bærum var på 2,7 prosent. I resten av landet ble blokkleiligheter i gjennomsnitt 0,7 prosent billigere fra 2. til 3. kvartal i år. Prisene på småhus steg til sammenligning med 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, mens prisene på eneboliger sank med 1,2 prosent i samme periode.

Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim

Fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003 steg prisene i Stavanger, Bergen og Trondheim med 5,7 prosent i gjennomsnitt. Prisene på eneboliger i denne prissonen økte mest, med 6,2 prosent, mens småhus og blokkleiligheter ble henholdsvis 5,1 og 5,9 prosent dyrere det siste året. Oslo og Bærum hadde til sammenligning et prisfall på 1,1 prosent i samme periode. I Akershus utenom Bærum og landet for øvrig steg prisene med henholdsvis 0,5 og 3,1 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år.

Prisene på selveierboliger og borettslagsboliger økte med henholdsvis 2,3 og 1,6 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år.

Til sammen har vi benyttet 13 560 boligomsetninger i indeksberegningene for 3. kvartal 2003.

Nye produksjonsrutiner

Tidligere hentet Statistisk sentralbyrå inn opplysninger om kjøp og salg av bruktboliger fra Tinglysingsregisteret og boligkjøperne selv. Disse får vi nå fra FINN.no gjennom et samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF). Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) gir oss opplysninger om borettslagsboliger. Med denne metoden blir den nye boligprisindeksen både mer aktuell og vi får flere boligomsetninger å beregne indeksen ut ifra. I tillegg til separate indekser for selveier- og borettslagsboliger, lages en tabell som omfatter begge eierformer. Nye indekstall er beregnet tilbake til 1. kvartal 2002.

Nye vekter

Indeksen ble tidligere vektet med antallet boliger etter boligtype og geografisk sone. Den nye indeksen er vektet med verdien av boligene. Verdiandelene er estimert ved å multiplisere gjennomsnittlig omsetningspris med antall boliger i disse sonene.

Tabeller: