28575_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28575
Boligprisene noe opp i 2. kvartal
statistikk
2003-08-20T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene noe opp i 2. kvartal

Boligprisene steg i gjennomsnitt med 0,7 prosent fra 1. til 2. kvartal 2003. Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år sank prisene med 1,1 prosent.

I Oslo og Bærum og resten av Akershus, sank prisene med henholdsvis 1,0 og 0,4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Stavanger, Bergen og Trondheim og landet for øvrig hadde en prisvekst på henholdsvis 0,4 og 1,7 prosent i samme periode. Borettslagsboliger steg med 1,4 prosent siste kvartal, mens prisene på selveierboliger økte med 0,6 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.

Billigere blokkleiligheter i Oslo og Akershus

Prisene på blokkleiligheter sank i gjennomsnitt med 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Prisfallet på 2,5 prosent i Oslo og Bærum forklarer det meste av denne nedgangen, men også i resten av Akershus gikk prisene ned, med 1,4 prosent. I Stavanger, Bergen og Trondheim og landet for øvrig, steg prisene på blokkleiligheter med henholdsvis 0,2 og 1,6 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Eneboliger og småhus ble i gjennomsnitt 1,2 og 1,0 prosent dyrere det siste kvartalet.

Prisfall på 5,2 prosent i Oslo og Bærum det siste året

Fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003 sank prisene i Oslo og Bærum med 5,2 prosent. Prisene på eneboliger sank mest, med 7,0 prosent, mens prisene på småhus og blokkleiligheter gikk ned med henholdsvis 3,2 og 5,1 prosent. I Akershus utenom Bærum og Stavanger, Bergen og Trondheim, steg prisene med henholdsvis 0,2 og 3,1 prosent det siste året. I landet for øvrig sank prisene med 0,7 prosent i samme periode. Prisene på selveierboliger gikk ned med 1,3 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Prisene på borettslagsboliger var omtrent uforandret i samme periode.

Til sammen har vi benyttet 13 814 boligomsetninger i indeksberegningene for 2. kvartal 2003.

Nye produksjonsrutiner

Tidligere hentet Statistisk sentralbyrå (SSB) inn opplysninger om kjøp og salg av bruktboliger fra Tinglysingsregisteret og boligkjøperne selv. Disse samler vi nå inn fra FINN.no gjennom et samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF). Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) gir oss opplysninger om borettslagsboliger. På denne måten blir den nye boligprisindeksen både mer aktuell og vi får flere boligomsetninger å beregne indeksen ut ifra. I tillegg til separate indekser for selveier- og borettslagsboliger, lages en tabell som omfatter begge eierformer. Nye indekstall er beregnet tilbake til 1. kvartal 2002.

Nye vekter

Indeksen ble tidligere vektet med antallet boliger etter boligtype og geografisk sone. Den nye indeksen er vektet med verdien av boligene. Verdiandelene er estimert ved å multiplisere gjennomsnittlig omsetningspris med antall boliger i disse sonene.

Tabeller: