28577_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/arkiv
28577
Ny prisindeks for boligmarkedet
statistikk
2003-07-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny prisindeks for boligmarkedet

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer nå for første gang en boligprisindeks som omfatter både selveierboliger og borettslagsboliger. Formålet med den nye indeksen er å måle prisutviklingen på alle typer boliger. Fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003 steg boligprisene på landsbasis med 1,8 prosent.

Boligprisindeksen. 2000=100

Prisene ned i Oslo og Bærum det siste året

I Oslo og Bærum gikk prisene ned med 1,3 prosent. Til sammenligning økte prisene med 8,7 prosent i Stavanger, Bergen og Trondheim i det samme tidsrommet. I Akershus utenom Bærum og landet for øvrig, steg prisene med henholdsvis 3,5 og 1,2 prosent det siste året. Selveierboliger ble i gjennomsnitt 1,7 prosent dyrere fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, mens borettslagsboliger økte med 2,2 prosent. Det var liten variasjon mellom boligtypene. Eneboliger, småhus og blokkleiligheter steg med henholdsvis 1,7, 1,9 og 1,8 prosent det siste året.

Boligprisene noe opp fra 4. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003

Boligprisene sank gjennom annet halvår i fjor, for så å stige med 2,3 prosent fra 4. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. Prisene på selveierboliger økte mest, med 2,6 prosent. For borettslagsboliger var prisveksten på 0,8 prosent i samme periode. Eneboliger er den boligtypen som hadde den sterkeste prisveksten, med 3,0 prosent. Småhus og blokkleiligheter steg til sammenligning med henholdsvis 1,2 og 1,6 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Oslo og Bærum hadde den svakeste prisveksten i denne perioden. Her økte prisene med 0,5 prosent. I Akershus utenom Bærum og i Stavanger, Bergen og Trondheim steg prisene med henholdsvis 2,0 og 2,8 prosent. Resten av landet hadde en prisvekst på 3,1 prosent fra 4. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003.

Kvadratmeterpriser beregnet ut fra boligareal

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for selveierboliger beregnes nå som pris per kvadratmeter boligareal. Tidligere ble kvadratmeterprisen beregnet per kvadratmeter bruksareal. Det betyr at kvadratmeterprisene nå blir høyere, og ikke er direkte sammenlignbare med tidligere publiserte tall. Kvadratmeterpriser basert på boligareal er beregnet tilbake til 1. kvartal 2002.

Oslo har de høyeste kvadratmeterprisene i landet. Omsatte blokkleiligheter i Oslo hadde en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 24 607 kroner i 1. kvartal 2003. Tilsvarende priser for eneboliger og småhus var henholdsvis 19 886 og 18 866 kroner. De laveste kvadratmeterprisene for eneboliger hadde Nord-Trøndelag, med 7 132 kroner. Også i Finnmark, Oppland, Telemark og Møre og Romsdal. var gjennomsnittlig kvadratmeterpris lavere enn 8 500 kroner i 1. kvartal 2003.

Til sammen har vi benyttet 11 117 boligomsetninger i indeksberegningene for 1. kvartal 2003.

Nye produksjonsrutiner

Tidligere hentet SSB inn opplysninger om kjøp og salg av bruktboliger fra Tinglysingsregisteret og boligkjøperne selv. Disse samler vi nå inn fra FINN.no gjennom et samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF). Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) gir oss opplysninger om borettslagsboliger. På denne måten blir den nye boligprisindeksen både mer aktuell og vi får flere boligomsetninger å beregne indeksen ut ifra. I tillegg til separate indekser for selveier- og borettslagsboliger, lages en tabell som omfatter begge eierformer. Nye indekstall er beregnet tilbake til 1. kvartal 2002.

Nye vekter

Indeksen ble tidligere vektet med antallet boliger etter boligtype og geografisk sone. Den nye indeksen er vektet med verdien av boligene. Verdiandelene er estimert ved å multiplisere gjennomsnittlig omsetningspris med antall boliger i disse sonene.

Tabeller: