Uendret KPI siste måned

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) viste ingen endring fra november til desember 2017. De siste tolv månedene viste KPI en oppgang på 1,6 prosent i desember, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Des. 2015 2.3 3
Jan. 2016 2.9 3.1
Feb. 2016 3.2 3.4
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4.0 3.3
Sep. 2016 3.6 3.0
Okt. 2016 3.7 3.0
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1.0
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1.0
Des. 2017 1.6 1.4

Årsveksten i KPI endte på 1,8 prosent i 2017, mens årsveksten i KPI-JAE var 1,4 prosent. En egen artikkel om årsveksten i KPI publiseres 23. januar.

Fra november til desember 2017 viste KPI uendret totalindeks. Isolert sett bidro flyreiser til økning i konsumprisene, med en prisoppgang på 24,7 prosent fra november til desember. Prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer trakk i motsatt retning. Matvareprisene viste en sesongmessig nedgang som må ses i sammenheng med tilbudsaktivitet rundt jul, og gikk samlet ned med 1,3 prosent. Prisene på drivstoff falt med 4,3 prosent.

Høyere elektrisitetspriser siste tolv måneder

KPI steg med 1,6 prosent fra desember 2016 til desember 2017. Det var særlig prisene på elektrisitet inkludert nettleie som bidro til oppgangen, med en økning på 8,0 prosent de siste tolv månedene. Elektrisitetsprisene er nå på sitt høyeste nivå siden januar 2011. Videre bidro økning i beregnet husleie for selveiere, inklusive fritidsboliger, samt prisoppgang på biler til tolvmånedersveksten i KPI. Prisnedganger på møbler samt klær og skotøy dempet oppgangen i KPI de siste tolv månedene.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

November 2017 – desember 2017 November 2016 – desember 2016
Andre varer og tjenester -0.1 -0.1
Hotell- og restauranttjenester -0.2 0.2
Utdanning 0.0 0.0
Kultur og fritid 0.2 0.4
Post- og teletjenester 0.0 -0.1
Transport 0.9 0.2
Helsepleie 0.0 0.7
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.2 1.1
Bolig, lys og brensel 0.2 -0.8
Klær og skotøy -1.4 -0.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.0 -0.7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1.5 -2.8
Totalindeks KPI - JAE 0.1 -0.3
Totalindeks KPI 0.0 -0.5

Flyreiser bidro til endringen i tolvmånedersveksten

Fra november til desember gikk tolvmånedsveksten i KPI opp fra 1,1 til 1,6 prosent. Endringen var hovedsakelig forårsaket av prisene på passasjertransport med fly, som økte med 24,7 prosent fra november til desember 2017, mens de gikk ned 4,4 prosent samme periode i 2016. Også utviklingen i prisene på elektrisitet inkludert nettleie og matvarer bidro til endringen i tolvmånedersveksten i desember.

Tolvmånedersveksten for KPI-JAE var 1,4 prosent i desember 2017, en oppgang på 0,4 prosentpoeng fra november.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. November 2016 – November 2017

Desember 2016 – desember 2017
Andre varer og tjenester 2.1
Hotell- og restauranttjenester 2.7
Utdanning 4.3
Kultur og fritid 1.9
Post- og teletjenester 0.5
Transport 3.1
Helsepleie -0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.3
Bolig, lys og brensel 2.4
Klær og skotøy -1.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.6
Totalindeks KPI - JAE 1.4
Totalindeks KPI 1.6

 

Les mer om årsveksten for 2017 i egen artikkel.