Einebustad av tre. Oversikt over vektene delproduktene og innsatsfaktorane. Vekter i promille

Tilbake til artikkelen

Einebustad av tre. Oversikt over vektene delproduktene og innsatsfaktorane. Vekter i promille
Delprodukt Innsatsfaktor med vekt i promille
I alt Lønn Materialer Maskiner Transport Andre kostnader
I alt 1 000,0 440,0 441,5 30,5 46,5 42,0
Sentraladministrasjon 45,0 27,0 - - - 18,0
Rigg, drift og adm. 30,0 10,0 11,5 4,5 4,0 -
Grunnarbeider 90,0 38,5 13,5 22,5 9,0 6,5
Betongarbeider 65,0 18,0 41,0 3,5 2,5 -
Mur puss og flisarb. 28,0 13,0 14,0 - 1,0 0,5
Tømmerarbeid, monter- og innredningsarbeider 565,0 245,5 286,5 - 22,0 11,0
Maler, tapetser,gulv 50,0 24,5 19,5 - 3,0 3,0
Rørleggerarbeid 45,0 22,0 19,0 - 3,0 1,0
Ventilasjon 22,0 5,5 16,5 - - -
Elektrikerarbeid 60,0 36,0 20,0 - 2,0 2,0

Faktaside

Kontakt