Bustadblokk. Oversikt over vektene, delproduktene og innsatsfaktorane. Vekter i promille

Tilbake til artikkelen

Bustadblokk. Oversikt over vektene, delproduktene og innsatsfaktorane. Vekter i promille
Delprodukt Innsatsfaktor med vekt i promille
I alt Lønn Materialer Maskiner Transport Andre kostnader
I alt 1 000,0 485,0 320,0 53,5 49,5 92,0
Sentraladministrasjon 51,0 30,5 - - - 20,5
Rigg, drift og adm. 154,0 78,5 8,0 30,5 7,0 30,0
Grunnarbeider 64,0 22,5 11,0 15,5 12,5 2,5
Betongarbeider 175,0 82,5 73,0 - 4,5 15,0
Prefabrikerte betongelem. 42,0 18,0 12,5 7,5 3,5 0,5
Stål og metallarbeider, brannsiolering 33,0 19,5 9,0 - 2,5 2,0
Tekningsarbeider 14,0 6,0 7,0 - 0,5 0,5
Mur puss og flisarb. 32,0 18,0 13,0 - 1,0 -
Tømmerarbeid, monter- og innredningsarbeider 200,0 88,5 96,0 - 7,5 8,0
Blikkenslagerarbeid 9,0 4,0 3,0 - 1,0 1,0
Maler, tapetser,gulv 26,0 13,5 8,5 - 1,5 2,5
Rørleggerarbeid 91,0 45,5 39,0 - 3,0 3,5
Ventilasjon 33,0 14,0 15,5 - 3,0 0,5
Elektrikerarbeid 63,0 37,5 20,0 - 1,0 4,5
Heis 13,0 6,5 4,5 - 1,0 1,0

Faktaside

Kontakt