Einebustad av tre. Delproduktenes vekter i 2019, 2000,1990 og 1978

Tilbake til artikkelen

Einebustad av tre. Delproduktenes vekter i 2019, 2000,1990 og 1978
Delprodukt Vekter i prosent
2019 2000 1990 1978
Sentraladministrasjon 4,5 6,3 - -
Rigg, drift og adm. 3,0 1,7 2,4 4,3
Grunnarbeider 9,0 5,7 7,2 6,6
Betongarbeider 6,5 7,6 6,0 6,3
Mur puss og flisarb. 2,8 2,6 10,0 12,8
Tømmerarbeid, blikkenslager,monter- og innredningsarbeider 56,5 57,6 55,3 53,3
Maler, tapetser,gulv 5,0 5,6 7,3 6,1
Rørleggerarbeid 4,5 6,6 5,0 6,7
Ventilasjon 2,2 1,2 - -
Elektrikerarbeid 6,0 5,1 7,1 3,9
Sum 100,0 100,0 100,3 100,0

Faktaside

Kontakt