Bustadblokk. Delproduktenes vekter i 2019, 2000,1990 og 1978

Tilbake til artikkelen

Bustadblokk. Delproduktenes vekter i 2019, 2000,1990 og 1978
Delprodukt Vekter i prosent
2019 2000 1990 1978
Sentraladministrasjon 5,1 5,5 - -
Rigg, drift og administrasjon 15,4 16,5 9,2 5,8
Grunnarbeider 6,4 8,8 7,4 7,6
Betongarbeider og prefab. betong 21,7 20,2 23,0 29,0
Stål og metallarbeider, brannsiolering 3,3 3,3 0,5 1,1
Mur puss og flisarbeid 3,2 4,0 5,0 4,7
Tømmerarbeid, tekkings-,monter- og innredningsarbeider 21,4 22,8 30,3 28,2
Blikkenslagerarbeid 0,9 0,9 1,5 0,5
Maler, tapetsering,gulvlegging 2,6 3,5 6,0 7,6
Rørleggerarbeid 9,1 5,1 6,2 7,1
Ventilasjon 3,3 1,4 1,7 1,7
Elektrikerarbeid 6,3 5,2 6,7 6,7
Heis 1,3 2,8 2,5 0,0
Sum 100,0 100,0 100,0 100,0

Faktaside

Kontakt