Økonomiske analyser, 3/2004

Prisutviklingen på Svalbard

Publisert:

Svalbard-samfunnet har gjennomgått store omstillinger de siste tiårene og et samfunn i endring skaper statistikkbehov. Prisutviklingen på privat konsum på Svalbard har tidligere vært lite dokumentert og analysert. Svalbard-samfunnet befinner seg dessuten i en særstilling og avviker fra fastlands-Norge på en rekke områder. Høsten 2003 ble det derfor etablert en egen konsumprisindeks (KPI) for Svalbard. Resultater fra undersøkelsen viser at konsumprisene på Svalbard steg med 2,1 prosent i perioden mars 2001 til oktober 2003 mot 3,5 prosent økning på fastlandet.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt