Prisoppgang på nye boliger

Publisert:

Prisene på nye boliger økte med 4,2 prosent fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.

Nyboligprisene har også hatt en oppgang fra 2. til 3. kvartal i år på 1,7 prosent.

Det var størst oppgang i prisene for nye blokkleiligheter og småhus med en prisvekst på 5,4 prosent fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018. Også det siste kvartalet har det vært en økning i prisene på 2,5 prosent fra 2. til 3. kvartal. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Prisene på nye eneboliger har hatt en litt flatere vekst, fra 3. kvartal 2017 har prisene på nye eneboliger økt med 1,2 prosent. Det siste kvartalet har prisene holdt seg relativt stabile, med en nedgang på 0,4 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.

Til sammenligning har prisene på brukte boliger i alt økt med 3 prosent fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv. 2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv. 2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3. kv. 2016 103.4 111.1
4. kv. 2016 103.6 116.6
1. kv. 2017 103.4 118
2. kv. 2017 104.8 118.5
3. kv. 2017 107.7 112.5
4. kv. 2017 107.2 118.3
1. kv. 2018 107.2 117.1
2. kv. 2018 109.4 115.7
3. kv. 2018 109.0 118.6

Kontakt