Petroleumsdrevet oppgang i PPI

Publisert:

Tiårets siste måned ga et kraftig hopp i produsentprisindeksen (PPI). Denne oppgangen ble i all hovedsak drevet fram av petroleumssektoren, mens kraftprisene ga en dytt i den andre retningen.

Samlet sett steg PPI med 4,1 prosent fra november til desember 2019. Oppgangen for petroleum kom nær sagt i alle ledd. Utvinning av både råolje og gass hadde prisoppgang i desember, og også tjenester tilknyttet disse næringene hadde en positiv prisutvikling, viser nye tall fra Produsentprisindeksen. Videre fortsatte prisene på raffinerte petroleumsprodukter den oppadgående trenden de har hatt de siste månedene. I industrien utenom raffineringsindustrien var det litt ujevn utvikling som gjorde at prisutviklingen nærmest lå flatt. Som et negativt bidrag her kan metallindustrien nevnes, mens eksportprisene på sjømat dro i motsatt retning.

Nedgang i kraftprisene

Den nevnte oppgangen til petroleum ga naturlig nok et oppsving for prisene på energivarer, med en indeksendring på 7,7 prosent. Denne ble dog dempet noe av at prisene på kraft gikk ned. Grunnet mye vind, økte produksjonen av vindkraft både i Norge og resten av Skandinavia. Dette var medvirkende til at kraftprisene hadde en negativ utvikling gjennom advent og jul. 

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI totalt Kraftforsyning
Jan. 2015 100 122.49
feb.15 102.13 117.51
mar.15 103.47 108.78
April 2015 103.49 106.99
mai.15 103.43 99.6
jun.15 103.74 82.8
Juli 2015 101.35 71.06
aug.15 97 79.74
sep.15 96.82 89.29
Okt. 2015 97.37 104.39
nov.15 97.79 114.53
des.15 93.42 102.82
Jan. 2016 89.25 140.55
feb.16 86.9 110.19
mar.16 88 115.89
April 2016 88.66 115.7
mai.16 91.09 117.23
jun.16 93.67 126.9
Juli 2016 94.05 124.29
aug.16 92.4 121.98
sep.16 90.95 122.56
Okt. 2016 92.97 145.39
nov.16 95.3 166.86
des.16 100.2 146.2
Jan. 2017 100.52 140.91
feb.17 103.25 143.2
mar.17 102.18 140.41
April 2017 100.04 137.75
mai.17 99.22 137.86
jun.17 96.69 126.42
Juli 2017 95.71 130.31
aug.17 96.12 133.24
sep.17 98.87 146.07
Okt. 2017 101.31 137.8
nov.17 104.59 153.48
des.17 107.57 154.51
Jan. 2018 110.93 158.32
feb.18 108.11 177.4
mar.18 108.66 190.39
April 2018 112.25 178.11
mai.18 113.59 164.68
jun.18 116.08 196.67
Juli 2018 117.32 218.38
aug.18 117.96 220.54
sep.18 119.71 213.61
okt.18 124.06 197.43
nov.18 120.18 213.99
des.18 115.93 227.35
Jan. 2019 116.31 235.65
feb.19 116.82 222.73
mar.19 114.41 213.82
April 2019 115.21 211.05
mai.19 114.07 208.25
jun.19 108.53 191.47
Juli 2019 107.17 200.92
aug.19 106.89 205.83
sep.19 106.91 200.29
Okt. 2019 107.02 209.52
nov.19 108.84 219.09
des.19 113.34 209.79

Olje, gass og petroleumsprodukter dro PPI ned fra 2018 til 2019

Ulikt månedsindeksen for desember, falt PPI med 3,6 prosent fra 2018 til 2019. Dette var mot en oppgang i årsveksten på nesten 15 prosent året før. Nedgangen i 2019 kan i all hovedsak tilskrives prisfall på olje og gass, som falt med henholdsvis 2,2 og 33,1 prosent fra 2018 til 2019. Det var spesielt første halvår av 2019 at gassprisene falt mest, mens gjennom høsten har prisutviklingen svingt noe mer. Overskudd av gass i Europa var hovedårsaken til den spesielle utviklingen i 2019.

Innen raffineringsindustrien falt årsveksten med 8,8 prosent, mot en oppgang på 25,6 prosent året før.

Kraftforsyningsprisene økte med 7,3 prosent fra 2018 til 2019. Dette var vesentlig lavere enn året før, da prisene steg til rekordnivåer, noe som resulterte i en årsvekst på rundt 40 prosent i 2018. Selv om veksten i 2019 var klart lavere enn i 2018, er kraftprisene fremdeles langt over nivået i 2015, da de var på et historisk lavt nivå.

Årsveksten i PPI uten energivarene endte på 3,1 prosent opp.