Oppgang i PPI

Publisert:

Etter to måneder med relativt stor nedgang steg Produsentprisindeksen (PPI) 0,3 prosent fra desember til januar. Økte priser på blant annet fisk, strøm og råolje bidro til oppgangen.

Prisene på bearbeidet fisk steg 6,9 prosent fra desember til januar, og dette var, sammen med prisoppgangen på råolje, viktigste bidragsyter til å trekke opp Produsentprisindeksen.

Prisoppgangen var størst for eksportert fisk men det var også en betydelig prisoppgang ved salg innenlands. Det største bidraget til å redusere oppgangen i PPI var lavere priser på raffinerte petroleumsprodukter, noe som henger tett sammen med fallet i oljeprisen i november og desember.

Nedgang i industrien

For industrien samlet sett falt prisene 0,5 prosent fra desember til januar, noe som i stor grad kan tilskrives det nevnte fallet innenfor raffineringsindustrien. Om denne industrigrenen holdes utenfor, steg imidlertid industriprisene 1,6 prosent i perioden, noe som er mye, når de volatile petroleumsprisene holdes utenfor. I tillegg til bearbeiding av fisk steg prisene blant annet innenfor:

  • kjemiske råvarer
  • metaller
  • maskinreparasjon og -installasjon

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

Industri uten raffinert petroleum Industri
Jan. 2015 100 98.9
Feb. 2015 100.4 99.8
Mar. 2015 99.8 100.5
Apr. 2015 99.5 100.8
Mai 2015 99.5 100.9
Jun. 2015 99.6 101.1
Jul. 2015 99.9 101.2
Aug. 2015 100 100
Sept. 2015 99.9 98.8
Okt. 2015 99.8 99.2
Nov.2015 100.8 99.8
Des. 2015 100.7 98.8
Jan. 2016 100.9 97.5
Feb. 2016 101.1 96.8
Mar. 2016 101 97
Apr. 2016 100.9 97.8
Mai 2016 101.1 99.2
Jun. 2016 101.3 100.4
Jul. 2016 102.1 101.7
Aug. 2016 102.1 100.5
Sept. 2016 101.5 100
Okt. 2016 101.5 100.5
Nov.2016 101.8 101.4
Des. 2016 102.3 102.1
Jan. 2017 102.8 104.1
Feb. 2017 103.8 106.1
Mar. 2017 104.4 105.5
Apr. 2017 105 105.8
Mai 2017 105.6 105.7
Jun. 2017 105.6 105
Jul. 2017 105.5 104.4
Aug. 2017 104.9 104.4
Sept. 2017 105 105.7
Okt. 2017 104.5 106.2
Nov.2017 105.7 107.4
Des. 2017 106 109.1
Jan. 2018 107 110.1
Feb. 2018 107.6 110
Mar. 2018 108 109.9
Apr. 2018 108.3 110.4
Mai 2018 109.4 112.8
Jun. 2018 109.1 114
Jul. 2018 109 113.9
Aug. 2018 109.1 113.5
Sept. 2018 108.8 113.6
Okt. 2018 109.2 115
Nov.2018 109.3 114.9
Des. 2018 109.2 113.1
Jan. 2019 111 112.5

Oppdaterte vekter for 2019

PPI beregnes som et veid gjennomsnitt av prisendringer. For at indeksen best mulig skal gjenspeile næringsstrukturen i Norge, oppdateres vektene ved overgangen til et nytt år. De nye vektene får effekt fra og med indeksen for januar og representerer verdien av næringenes produksjon året før.

Produksjonsverdien innenfor olje- og gassutvinning økte med godt over 100 milliarder kroner fra 2017 til 2018, mye takket være en prisøkning på både olje og gass i 2018. I gjennomsnitt lå oljeprisen over 100 kr høyere per fat i 2018 enn i 2017. Vektandelen til olje- og gassutvinning i PPI øker dermed fra 32 prosent i 2018 til 37 prosent i 2019. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning har en flat utvikling i vektandel fra 2018 til 2019, etter å ha vært nedadgående i noen år.

Industrinæringene totalt får en noe lavere vektandel i 2019 enn året før: fra 57 til 52 prosent. Herunder var det i hovedsak maskinindustri, farmasøytisk industri, samt maskinreparasjon og -installasjon som trakk ned. Næringsmiddelindustri og raffinert petroleumsindustri har en økning i produksjonsverdier fra 2017 til 2018, men får en lavere vektandel i 2019 enn året før på grunn av at den svært store verdiøkningen i olje- og gassutvinning.

Produksjonsverdiene for kraftforsyning økte med over 15 milliarder kroner fra 2017 til 2018. Kraftforsyningens vektandel i 2019 øker dermed, med om lag 0,7 prosentpoeng.

Flere detaljer om vektene finnes i statistikkbanken.

Figur 2. Vektandeler PPI for 2018 og 2019. Promille

Bergverksdrift Utvinning av råolje og naturgass Tjenester til bergverk og utvinning Industri Kraftforsyning Vannforsyning
2018 8.7 318.9 41 574.7 51.4 5.4
2019 5.9 374.1 41.1 515.7 58.2 5.0

 

Kontakt