Økonomiske analyser, 4/2010

Nytt i konsumprisindeksen : nasjonalregnskapet - ny vektkilde

Publisert:

Statistisk sentralbyrå tar i bruk nasjonalregnskapet som grunnlag for å beregne vekter i konsumprisindeksen og harmonisert konsumprisindeks fra og med januar 2011. Krav til aktualitet og akseptabel kvalitet medfører valg av foreløpig tall som grunnlag for å beregne vektene i indeksene. Vektene baseres dermed på data som publiseres i november året etter regnskapsåret. Ved at desember innføres som prisreferansemåned i konsumprisindeksen i januar 2011, vil vekt- og beregningsperiode følge kalenderåret for begge prisindeksene. Beregninger viser at skiftet av vektkilde i liten grad påvirker totalindeksen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt