Lavere matvarepriser

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,3 prosent fra august 2016 til august 2017, mens KPI-JAE steg 0,9 prosent i samme periode. KPI gikk ned 0,8 prosent fra juli til august. Prisnedgang på matvarer er en viktig årsak til prisutviklingen i august.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Aug. 2015 2 2.9
Sep. 2015 2.1 3.1
Okt. 2015 2.4 3.1
Nov. 2015 2.7 3.2
Des. 2015 2.3 3
Jan. 2016 2.9 3.1
Feb. 2016 3.2 3.4
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9

Konsumprisindeksen viste et fall i tolvmånedersveksten på 0,2 prosentpoeng fra juli til august. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i matvareprisene. Matvareprisene falt 3,4 prosent fra juli til august i år, mens de falt 1,0 prosent i samme periode i fjor. Nedgangen ble dempet av drivstoffprisene som steg fra juli til august i år, mens de falt i tilsvarende periode i fjor.

KPI steg 1,3 prosent fra august 2016 til august 2017. Det var særlig prisoppgang på energivarer og enkelte tjenester som sto bak veksten. Tolvmånedersveksten for  KPI-JAE var 0,9 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juli. Avviket mellom KPI og KPI-JAE skyldes den ovennevnte utviklingen i energivarer.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Juli 2017 – august 2017 Juli 2016 – august 2016
Andre varer og tjenester 0 0.1
Hotell- og restauranttjenester 0.5 0.6
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.2 0.3
Post- og teletjenester 0.9 -0.2
Transport -2.1 -2.5
Helsepleie 0 0.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.8 -0.7
Bolig, lys og brensel 0.2 -0.2
Klær og skotøy -0.3 -0.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -3.4 -1
Totalindeks KPI - JAE -0.9 -0.6
Totalindeks KPI -0.8 -0.6

Prisnedgang på mat og drikkevarer

Fra juli til august falt KPI 0,8 prosent, hovedsakelig forårsaket av en prisnedgang på mat- og alkoholfrie drikkevarer som gikk ned 3,4 prosent. Nesten alle matvarer samt enkelte drikkevarer viste prisnedgang, og det var særlig ost, sjokolade, yoghurt og friske bær som bidro mest. Tilbudskampanjer er vanlig i august, men det ble registrert prisnedganger på et bredere varespekter enn hva som normalt omfattes av tilbud.

Priser på flybilletter bidro også til nedgangen i KPI sist måned. Etter to sommermåneder med prisøkning falt prisene 25,9 prosent i august og ga et prisnivå under tilsvarende periode i fjor. 

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. August 2016 – august 2017

August 2016 – august 2017
Andre varer og tjenester 2.1
Hotell- og restauranttjenester 3.6
Utdanning 5.3
Kultur og fritid 3
Post- og teletjenester 1.2
Transport 2.6
Helsepleie 1.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.4
Bolig, lys og brensel 3
Klær og skotøy -5.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1.7
Totalindeks KPI - JAE 0.9
Totalindeks KPI 1.3