Rapporter 2006/01

Konsumprisindeks for Svalbard 2005

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Konsumprisindeks for Svalbard 2005

Ansvarlig

Ingvild Johansen

Serie og -nummer

Rapporter 2006/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Priser og prisindekser, Konsumpriser

ISBN (elektronisk)

82-537-6915-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt