Rapporter 2005/03

Konsumprisindeks for Svalbard 2004

Statistisk sentralbyrå etablerte høsten 2003 en egen konsumprisindeks for Svalbard. Denne rapporten beskriver prisutviklingen på varer og tjenester som konsumeres av Svalbard-husholdninger på Svalbard, i perioden oktober 2003 - oktober 2004. Rapporten dokumenterer også det arbeidet som er gjort for å utarbeide konsumprisindeksen og redegjør videre for resultatene fra årets undersøkelse.

Konsumprisindeksen for Svalbard viser at konsumprisene samlet sett har steget med 1,0 prosent fra oktober 2003 til oktober 2004. På konsumgruppenivå er det prisene innen "Alkoholholdige drikkevarer og tobakk" og "Utdanning" som har vist sterkest vekst, men det er prisutviklingen innen konsumgruppene "Transport" og "Bolig, lys og brensel" som bidrar mest til å trekke opp den generelle konsumprisveksten. Prisnedgang innen konsumgruppen "Klær og skotøy" bidrar derimot mest til å dempe oppgangen i konsumprisene. Til sammenligning har konsumprisindeksen for fastlandet steget med 1,4 prosent i samme periode.

Prosjektstøtte: Prosjektet er i sin helhet finansiert av Svalbard samfunnsdrift.

Om publikasjonen

Tittel

Konsumprisindeks for Svalbard 2004

Ansvarlig

Elisabeth Eng Eibak

Serie og -nummer

Rapporter 2005/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Priser og prisindekser, Konsumpriser

ISBN (elektronisk)

82-537-6723-4

ISBN (trykt)

82-537-6722-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt