Konsumprisene svakt opp i november

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,1 prosent fra november 2016 til november 2017, mens KPI-JAE steg 1,0 prosent i samme periode. Fra oktober til november gikk KPI opp 0,1 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Nov. 2015 2.7 3.2
Des. 2015 2.3 3
Jan. 2016 2.9 3.1
Feb. 2016 3.2 3.4
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1

KPI steg 0,1 prosent fra oktober til november. Den viktigste årsaken var elektrisitet inkludert nettleie, med en økning på 8,1 prosent. En prisnedgang på flyreiser bidro til å dempe oppgangen i KPI.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Oktober 2017 – november 2017 oktober 2016 – november 2016
Andre varer og tjenester -0.3 0
Hotell- og restauranttjenester 0.5 0.6
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.6 0.5
Post- og teletjenester 0 0.4
Transport -0.8 -0.3
Helsepleie 0.3 0.6
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -1.3 -1.8
Bolig, lys og brensel 1.2 1.5
Klær og skotøy 1.1 0.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.5 -0.9
Totalindeks KPI - JAE -0.3 -0.2
Totalindeks KPI 0.1 0.2

KPI opp 1,1 prosent siste tolv måneder

KPI steg med 1,1 prosent fra november 2016 til november 2017. En moderat økning i beregnet husleie for selveiere samt prisøkninger på drivstoff og biler er de viktigste bidragsyterne til oppgangen i KPI de siste tolv månedene. Prisnedganger målt for flyreiser og møbler bidro til å dempe oppgangen i KPI.

Flyprisene bak nedgang i tolvmånedersvekst

Fra oktober til november gikk tolvmånedsveksten i KPI ned fra 1,2 til 1,1 prosent. Den viktigste årsaken til nedgangen er prisene for passasjertransport med fly, som falt med 26,7 prosent fra oktober til november i år, mens de i samme periode i fjor gikk ned med 8,3 prosent.

Tolvmånedersveksten for KPI-JAE var 1,0 prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra oktober.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. November 2016 – November 2017

november 2016 – november 2017
Andre varer og tjenester 2.1
Hotell- og restauranttjenester 3.1
Utdanning 4.3
Kultur og fritid 2.1
Post- og teletjenester 0.4
Transport 2.4
Helsepleie 0.6
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2.3
Bolig, lys og brensel 1.4
Klær og skotøy -0.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1.7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.8
Totalindeks KPI - JAE 1
Totalindeks KPI 1.1