Island, Sveits og Norge har fortsatt høyest prisnivå

Publisert:

Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Norges prisnivå i 2018 var 55 prosent høyere enn gjennomsnittet av europeiske land.

Kun Island og Sveits hadde et høyere prisnivå enn Norge. Se Eurostats nettside for mer utfyllende opplysninger. SSBs vil utdype tallene i en egen artikkel som publiseres 6. august 2019.

Kontakt