Noen resultater fra ICP 2011. Europa-OECD

Tilbake til artikkelen

Noen resultater fra ICP 2011. Europa-OECD
  Andel av regionens økonomi (prosent) Nivå, BNP og personlig konsum per innbygger (prisnivåjusterte tall) Prisnivåindeks Innbyggertall
  BNP BNP Personlig konsum Varer og tjenester til personlig konsum Millioner
  Nominelt Prisnivåjustert Verden=100 Verden=100 Verden=100
Europa-OECD 100,0 100,0 250 277 127 1 445,8
             
Albania 0,0 0,1 74 94 59 2,8
Australia 3,0 2,0 312 313 194 22,8
Belgia 1,0 0,9 298 304 152 11,0
Bosnia-Hercegovina 0,0 0,1 72 98 68 3,8
Bulgaria 0,1 0,2 115 127 58 7,3
Canada 3,6 2,9 305 317 160 34,5
Chile 0,5 0,7 150 158 91 17,3
Danmark 0,7 0,5 311 304 196 5,6
Estland 0,0 0,1 172 160 93 1,3
Finland 0,5 0,4 287 307 165 5,4
Frankrike 5,6 4,9 270 306 148 65,1
Hellas 0,6 0,6 198 246 123 11,3
Irland 0,5 0,4 319 266 163 4,6
Island 0,0 0,0 284 299 146 0,3
Israel 0,5 0,5 224 237 141 7,8
Italia 4,5 4,2 252 276 138 60,7
Japan 12,0 9,0 255 283 170 127,8
Kroatia 0,1 0,2 151 159 93 4,3
Kypros 0,1 0,1 232 265 121 0,9
Latvia 0,1 0,1 149 159 87 2,1
Litauen 0,1 0,1 167 191 79 3,0
Luxembourg 0,1 0,1 659 370 183 0,5
Makedonia 0,0 0,1 89 110 55 2,1
Malta 0,0 0,0 213 228 101 0,4
Mexico 2,4 3,9 122 137 77 115,7
Montenegro 0,0 0,0 105 142 67 0,6
Nederland 1,7 1,5 321 300 149 16,7
New Zealand 0,3 0,3 232 260 145 4,4
Norge 1,0 0,6 460 359 220 5,0
Polen 1,0 1,7 162 189 73 38,5
Portugal 0,5 0,6 191 215 115 10,6
Romania 0,4 0,7 120 129 69 21,4
Russland 3,9 6,6 167 175 63 143,0
Serbia 0,1 0,2 88 117 67 7,3
Slovakia 0,2 0,3 187 195 87 5,4
Slovenia 0,1 0,1 209 218 113 2,1
Spania 3,0 3,0 239 248 130 46,1
Storbritannia 5,0 4,5 261 302 147 62,7
Sveits 1,3 0,8 383 341 225 7,9
Sverige 1,1 0,8 310 310 177 9,4
Sør-Korea 2,3 3,0 216 202 96 49,8
Tsjekkia 0,4 0,6 201 192 95 10,5
Tyrkia 1,6 2,7 132 159 75 74,0
Tyskland 7,4 6,9 305 329 135 81,8
Ungarn 0,3 0,5 167 170 75 10,0
USA 31,5 31,9 370 432 125 312,0
Østerrike 0,8 0,7 319 320 147 8,4

Kontakt