Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juni 2018Juni 2019Juni 2020Juni 2019Juni 2020
I alt4474874419,0-9,3
Skatt til kommuneforvaltninga96100973,9-2,6
Skatt til staten1501611507,3-6,8
Skatt på utvinning av petroleum46634937,7-22,4
Innbetalingar til folketrygda1551631455,3-10,9