397975_tabell_421477_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397975_tabell_421477
statistikk
2020-05-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapapril 2020

Innhald

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
April 2018April 2019April 2020April 2019April 2020
I alt2973263049,7-6,7
Skatt til kommuneforvaltninga5861614,31,1
Skatt til staten1101191028,7-14,5
Skatt på utvinning av petroleum31423236,5-22,7
Innbetalingar til folketrygda981041085,73,9