397975_tabell_421476_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397975_tabell_421476
statistikk
2020-05-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapapril 2020

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
April 2018April 2019April 2020April 2019April 2020
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt297 136325 943303 9749,7-6,7
Ordinær skatt til staten18 27923 53424 10228,72,4
Ordinær skatt på utvinning av petroleum11 19213 92010 09824,4-27,5
Særskatt på utvinning av petroleum19 54328 01822 33843,4-20,3
Fellesskatt til staten90 89094 98777 4624,5-18,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)110 02410 42010 5254,01,0
Ordinær skatt til primærkommunen48 24750 34050 9204,31,2
Medlemsavgift til folketrygda42 48744 29644 8734,31,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda255 97559 78763 3186,85,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar498639338
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift205 590216 422222 3955,32,8
Ordinær skatt til staten16 29820 36119 63424,9-3,6
Fellesskatt til staten33 77532 47534 518-3,86,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)19 76310 13510 2603,81,2
Ordinær skatt til primærkommunen46 85748 82649 4834,21,3
Medlemsavgift til folketrygda42 41844 19444 8374,21,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda255 97559 78763 3186,85,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar504643345
 
Upersonlege skattytarar91 166109 01381 30919,6-25,4
Ordinær skatt til staten1 8513 0324 34563,843,3
Ordinær skatt på utvinning av petroleum11 19213 92010 09824,4-27,5
Særskatt på utvinning av petroleum19 54328 01822 33843,4-20,3
Fellesskatt til staten57 03862 39642 8899,4-31,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12372542527,2-0,8
Ordinær skatt til primærkommunen1 3051 3931 3866,7-0,5
 
Renter m.m.338050827033,7-46,9
Ordinær skatt til staten31301421239,2-13,4
Fellesskatt til staten771165450,6-53,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)125311224,0-61,3
Ordinær skatt til primærkommunen851225143,5-58,2
Medlemsavgift til folketrygda691023747,8-63,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-6-4-8