367387_tabell_403958_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367387_tabell_403958
statistikk
2019-11-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapoktober 2019

Innhald

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Oktober 2017Oktober 2018Oktober 2019Oktober 2018Oktober 2019
I alt6577137588,46,3
Skatt til kommuneforvaltninga1511571634,33,3
Skatt til staten199197214-1,28,5
Skatt på utvinning av petroleum569710772,410,2
Innbetalingar til folketrygda2512612744,25,0