367387_tabell_403956_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367387_tabell_403956
statistikk
2019-11-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapoktober 2019

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Oktober 2017Oktober 2018Oktober 2019Oktober 2018Oktober 2019
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt657 353712 865757 6528,46,3
Ordinær skatt til staten41 23351 33461 90224,520,6
Ordinær skatt på utvinning av petroleum20 60733 75234 69863,82,8
Særskatt på utvinning av petroleum35 79063 48872 43277,414,1
Fellesskatt til staten155 617142 186147 968-8,64,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)126 09727 08627 8873,83,0
Ordinær skatt til primærkommunen124 791130 280134 6154,43,3
Medlemsavgift til folketrygda111 719116 902120 9824,63,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2138 867144 324153 3373,96,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 6333 5153 83033,59,0
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift536 973558 127584 3643,94,7
Ordinær skatt til staten38 33247 28657 62523,421,9
Fellesskatt til staten96 47990 52587 597-6,2-3,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)125 80726 80727 6613,93,2
Ordinær skatt til primærkommunen123 322128 882133 4884,53,6
Medlemsavgift til folketrygda111 502116 772120 8194,73,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2138 867144 324153 3373,96,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 6643 5313 836
 
Upersonlege skattytarar119 489153 878172 23728,811,9
Ordinær skatt til staten2 8083 6833 87931,25,3
Ordinær skatt på utvinning av petroleum20 60733 75234 69863,82,8
Særskatt på utvinning av petroleum35 79063 48872 43277,414,1
Fellesskatt til staten58 87451 50260 146-12,516,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12182241672,8-25,4
Ordinær skatt til primærkommunen1 1931 2299153,0-25,5
 
Renter m.m.38918591 051-3,622,4
Ordinær skatt til staten393365398292,59,0
Fellesskatt til staten264159226-39,842,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1735459-26,09,3
Ordinær skatt til primærkommunen275168212-38,926,2
Medlemsavgift til folketrygda217129163-40,626,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-31-16-7