Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Mai 2016Mai 2017Mai 2018Mai 2017Mai 2018
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt397 044410 883426 2883,53,7
Ordinær skatt til staten20 42625 15030 26123,120,3
Ordinær skatt på utvinning av petroleum8 8196 80511 200-22,864,6
Særskatt på utvinning av petroleum13 77811 05419 556-19,876,9
Fellesskatt til staten119 738127 092115 7256,1-8,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)115 38215 81516 3172,83,2
Ordinær skatt til primærkommunen72 86375 67578 5343,93,8
Medlemsavgift til folketrygda66 03167 18369 8411,74,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda279 20881 29083 9692,63,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar800819885
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift316 062320 163330 1011,33,1
Ordinær skatt til staten17 47422 76427 72330,321,8
Fellesskatt til staten66 02058 52854 625-11,3-6,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)115 12015 52916 0432,73,3
Ordinær skatt til primærkommunen71 48474 17777 0963,83,9
Medlemsavgift til folketrygda65 94867 04469 7501,74,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda279 20881 29083 9692,63,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar809830894
 
Upersonlege skattytarar80 66290 15195 68911,86,1
Ordinær skatt til staten2 9242 3252 372-20,52,0
Ordinær skatt på utvinning av petroleum8 8196 80511 200-22,864,6
Særskatt på utvinning av petroleum13 77811 05419 556-19,876,9
Fellesskatt til staten53 62768 40160 99627,5-10,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12322422414,3-0,4
Ordinær skatt til primærkommunen1 2821 3251 3253,40,0
 
Renter m.m.332057049878,1-12,6
Ordinær skatt til staten32861166117,9172,1
Fellesskatt til staten9116410480,2-36,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)130453350,0-26,7
Ordinær skatt til primærkommunen9717211377,3-34,3
Medlemsavgift til folketrygda831399167,5-34,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-9-11-9