301828_tabell_318431_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
301828_tabell_318431
statistikk
2017-08-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuli 2017

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Juli 2015Juli 2016Juli 2017Juli 2016Juli 2017
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt523 007497 340508 161-4,92,2
Ordinær skatt til staten18 66225 15331 36834,824,7
Ordinær skatt på utvinning av petroleum26 34513 0589 009-50,4-31,0
Særskatt på utvinning av petroleum43 84220 39414 620-53,5-28,3
Fellesskatt til staten143 631135 794141 194-5,54,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)118 03719 11919 6646,02,9
Ordinær skatt til primærkommunen84 16990 56794 0417,63,8
Medlemsavgift til folketrygda78 39782 29583 8515,01,9
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2108 645108 720111 8820,12,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar1 2802 2392 532
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift393 131404 822411 2983,01,6
Ordinær skatt til staten14 66922 30328 63652,028,4
Fellesskatt til staten89 63781 30972 632-9,3-10,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)117 76218 85019 3716,12,8
Ordinær skatt til primærkommunen82 76389 17692 5267,73,8
Medlemsavgift til folketrygda78 33882 21283 7034,91,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2108 645108 720111 8820,12,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar1 3162 2512 549
 
Upersonlege skattytarar129 64692 18896 247-28,94,4
Ordinær skatt til staten3 9472 8242 664-28,5-5,7
Ordinær skatt på utvinning av petroleum26 34513 0589 009-50,4-31,0
Særskatt på utvinning av petroleum43 84220 39414 620-53,5-28,3
Fellesskatt til staten53 93954 39468 3820,825,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1243233242-4,13,9
Ordinær skatt til primærkommunen1 3301 2851 330-3,43,5
 
Renter m.m.23033061643,586,7
Ordinær skatt til staten462668-43,5161,5
Fellesskatt til staten559118065,597,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)132365112,541,7
Ordinær skatt til primærkommunen7510718542,772,9
Medlemsavgift til folketrygda588314943,179,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3-37-12-17