301828_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
301828_tabell
statistikk
2017-08-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuli 2017

Innhald