Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juli 2015Juli 2016Juli 2017Juli 2016Juli 2017
I alt523497508-4,92,2
Skatt til kommuneforvaltninga1021101147,33,7
Skatt til staten164163175-0,27,3
Skatt på utvinning av petroleum703324-52,3-29,4
Innbetalingar til folketrygda1871911962,12,5