276922_tabell_308535_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
276922_tabell_308535
statistikk
2017-05-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapapril 2017

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
April 2015April 2016April 2017April 2015 - April 2016April 2016 - April 2017
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Rettet 23. mai 2017.
Fordelte skattar i alt292 333270 256273 732-7,61,3
Ordinær skatt til staten10 70812 49214 79216,718,4
Ordinær skatt på utvinning av petroleum17 4648 8076 807-49,6-22,7
Særskatt på utvinning av petroleum29 08413 75711 060-52,7-19,6
Fellesskatt til staten93 81589 77189 546-4,3-0,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)18 8419 1829 6553,95,2
Ordinær skatt til primærkommunen41 25443 43146 1975,36,4
Medlemsavgift til folketrygda37 80539 23440 7123,83,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda253 52253 03654 516-0,92,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar-158546448
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift190 057193 831199 0812,02,7
Ordinær skatt til staten7 1989 75113 43735,537,8
Fellesskatt til staten43 24940 24235 912-7,0-10,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)18 5838 9389 3844,15,0
Ordinær skatt til primærkommunen39 91442 14044 7715,66,2
Medlemsavgift til folketrygda37 72939 17140 6033,83,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda253 52253 03654 516-0,92,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar-138554458
 
Upersonlege skattytarar101 98776 18474 213-25,3-2,6
Ordinær skatt til staten3 4782 7211 319-21,8-51,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum17 4648 8076 807-49,6-22,7
Særskatt på utvinning av petroleum29 08413 75711 060-52,7-19,6
Fellesskatt til staten50 48649 46153 507-2,08,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1227221235-2,66,3
Ordinær skatt til primærkommunen1 2481 2181 286-2,45,6
 
Renter m.m.289241438-16,681,7
Ordinær skatt til staten322036-37,580,0
Fellesskatt til staten8069127-13,884,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1312336-25,856,5
Ordinær skatt til primærkommunen9274139-19,687,8
Medlemsavgift til folketrygda7663109-17,173,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3-20-8-10