250469_tabell_275203_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
250469_tabell_275203
statistikk
2016-08-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av juli 2016 var det betalt inn 497 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapjuli 2016

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Juli 2015Juli 2016Juli 2015Juli 2016
I alt523 007497 340-3,2-4,9
Ordinær skatt til staten18 66225 153-2,834,8
Ordinær skatt på utvinning av petroleum26 34513 058-27,2-50,4
Særskatt på utvinning av petroleum43 84220 394-25,0-53,5
Fellesskatt til staten143 631135 794-2,3-5,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)18 03719 1193,96,0
Ordinær skatt til primærkommunen84 16990 5674,17,6
Medlemsavgift til folketrygda78 39782 2957,15,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda108 645108 7203,90,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar1 2802 239