250469_tabell_275202_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
250469_tabell_275202
statistikk
2016-08-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av juli 2016 var det betalt inn 497 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapjuli 2016

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
Juli 2013Juli 2014Juli 2015Juli 2016Juli 2014Juli 2015Juli 2016
Østfold17 435,717 790,518 554,019 622,72,04,35,8
Akershus56 909,955 913,357 372,559 784,8-1,82,64,2
Oslo92 890,495 544,096 905,497 392,52,91,40,5
Hedmark11 307,411 462,811 926,212 429,41,44,04,2
Oppland10 812,311 154,011 746,612 043,73,25,32,5
Buskerud20 874,021 122,622 111,422 577,41,24,72,1
Vestfold15 930,416 088,717 062,517 697,91,06,13,7
Telemark11 173,511 229,011 550,211 700,60,52,91,3
Aust-Agder7 154,77 267,77 463,17 637,91,62,72,3
Vest-Agder13 897,414 608,515 044,515 317,55,13,01,8
Rogaland48 638,652 158,948 538,349 720,97,2-6,92,4
Hordaland40 869,543 008,443 350,143 795,25,20,81,0
Sogn og Fjordane7 368,77 533,77 861,08 067,72,24,32,6
Møre og Romsdal19 768,319 635,720 241,019 975,8-0,73,1-1,3
Sør-Trøndelag22 073,123 076,824 118,625 087,04,54,54,0
Nord-Trøndelag7 582,07 591,67 963,68 245,60,14,93,5
Nordland13 352,313 654,214 487,715 168,02,36,14,7
Troms - Romsa9 151,19 396,210 127,410 901,62,77,87,6
Finnmark - Finnmárku3 192,63 229,93 489,23 578,91,28,02,6
Svalbard172,8-1 081,9198,3146,9-726,1-118,3-25,9
Kontinentalsokkelen122 917,998 318,772 826,936 113,8-20,0-25,9-50,4
Kildeskatt på pensjon265,2265,7267,2479,30,20,679,4