243547_tabell_260534_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
243547_tabell_260534
statistikk
2016-03-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av februar var det betalt inn 126 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapfebruar 2016

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2015Februar 2016Februar 2015Februar 2016
I alt136 663126 349-6,6-7,5
Ordinær skatt til staten5 1024 514-0,1-11,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum8 8054 430-26,0-49,7
Særskatt på utvinning av petroleum14 6536 923-23,7-52,8
Fellesskatt til staten43 23144 734-9,83,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)3 7143 7993,12,3
Ordinær skatt til primærkommunen17 26817 7971,53,1
Medlemsavgift til folketrygda15 61916 4018,35,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda28 30427 3894,8-3,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar-33363-115,6-1 200,0