243547_tabell_260482_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
243547_tabell_260482
statistikk
2016-03-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av februar var det betalt inn 126 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapfebruar 2016

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Februar 2014Februar 2015Februar 2016Februar 2014 - Februar 2015Februar 2015 - Februar 2016
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt146 381136 663126 349-6,6-7,5
Ordinær skatt til staten5 1085 1024 514-0,1-11,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum11 8928 8054 430-26,0-49,7
Særskatt på utvinning av petroleum19 21414 6536 923-23,7-52,8
Fellesskatt til staten47 90643 23144 734-9,83,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 6033 7143 7993,12,3
Ordinær skatt til primærkommunen17 01117 26817 7971,53,1
Medlemsavgift til folketrygda14 42815 61916 4018,35,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda227 00928 30427 3894,8-3,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar211-33363-115,6-1 200,0
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift82 96585 16186 6992,61,8
Ordinær skatt til staten3 3663 3052 977-1,8-9,9
Fellesskatt til staten18 25217 80318 818-2,55,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 4643 5843 6703,52,4
Ordinær skatt til primærkommunen16 29816 60617 1221,93,1
Medlemsavgift til folketrygda14 36515 59316 3568,54,9
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda227 00928 30427 3894,8-3,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar211-27367-112,8-1 459,3
 
Upersonlege skattytarar63 15651 40839 473-18,6-23,2
Ordinær skatt til staten1 7191 7911 5184,2-15,2
Ordinær skatt på utvinning av petroleum11 8928 8054 430-26,0-49,7
Særskatt på utvinning av petroleum19 21414 6536 923-23,7-52,8
Fellesskatt til staten29 58525 40625 866-14,11,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)11151171131,7-3,4
Ordinær skatt til primærkommunen6326376230,8-2,2
 
Renter m.m.26094176-63,887,2
Ordinær skatt til staten23619-73,9216,7
Fellesskatt til staten692349-66,7113,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1241415-41,77,1
Ordinær skatt til primærkommunen822552-69,5108,0
Medlemsavgift til folketrygda632645-58,773,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3.-6-4